...

Машината за режење леб обезбедува брзо и симетрично режење на леб за компаниите каде се прави производство и потрошувачка на леб. Застанува автоматски на крајот од процесот на сечење. Лесен е за употреба. Исечете го лебот без дробење или кршење со помош на рачката за прилагодување Површините во контакт со лебот за време на процесот на сечење се изработени од не’рѓосувачки челик и се погодни за здравјето на луѓето. Зафаќа малку простор. Постои плоча под притисок што може да се прилагоди според висината на лебот. Може да работи со 220 V или 380 V. Работи тивко и без вибрации. Ножевите се изработени од специјален Cr-Ni материјал. Машината е опремена со уред за висока безбедност. Благодарение на неговите тркала, лесно може да се премести на посакуваната локација.

Screenshot 51 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.