...


Преносливата машина за просејување брашно ја извршува функцијата на просејување со аерирање на заглавеното и влажно брашно. Ги собира несаканите туѓи супстанции во брашното во вреќата за ѓубре поврзана со машината, а минувањето на несаканите материи се минимизира со магнетите прикачени на излезната комора на брашното. Брашното испразнето во комората се пренесува во комората за просејување со спирален систем и брашното се просејува низ системот за просејување со помош на свилено сито (по избор, наместо свила се прави сито од не’рѓосувачки челик). Просеаното брашно се пренесува од излезната комора во машината за месење тесто како аерирана и просеана. Тоа е од суштинско значење за производство на чист квалитет и здрави производи. Направен е од не’рѓосувачки челик. Работи тивко и без вибрации. Тој е на тркала и може лесно да се носи. Многу е лесно да се чисти и одржува.

Изборен:
– Должината на спиралата може да се направи во саканата должина
– Систем за полнење торби – рачно.
– Голем сад (100 кг)

Screenshot 56 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.