...

– Тој е дизајниран за употреба во тесни простори.
– Го одржува прилагодениот баланс на топлина стабилен.
– Системот за ладење се наоѓа надвор од резервоарот за да не дојде во контакт со вода.
– Тој е целосно изработен од не’рѓосувачки челик.
– Ладење до 1,5 ° С.
– Дизајниран е во согласност со хигиенските услови.
– Процесот на ладење се контролира со микроскопски дигитален термостат.
– Заштедува енергија благодарение на користената технологија.

Screenshot 61 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.