...

– Се користи
да вреќа исечен / не исечен леб – Систем за дување на воздух
– Сите површини во контакт со лебот се изработени од не’рѓосувачки челик
– Главната шасија е изработена од висококвалитетен обоен метал
– Може да се користат различни големини
– Прилагодливи краци на центрирање
– Фиоката за собирање честички од леб е изработена од не’рѓосувачки челик.

Screenshot 52 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.