...

Ротирачка печка за конвекција (15 подножја)

Особено е конвекционата печка со ротирачка количка
наменета за производство на пециво и сендвич леб од мали размери во слаткарници, ресторани, хотели и пекари. Со помош на вентилаторот внатре, се обезбедува циркулација на топол воздух и тој се шири хомогено над целиот волумен. Заштедата на енергија е постигната со добра топлинска изолација. Се произведува електрично.
• Систем за производство на пареа
• Ротирачка платформа за автомобилот
• Двојно застаклена врата
• Ергономска рачка на вратата
• Хомогено готвење
• Компактни димензии
• Систем за внатрешно осветлување
• Аспиратор и вентилатор за аспиратор
• Направен е целосно од не’рѓосувачки челик

Screenshot 16 | | PorlanmazMK
Screenshot 17 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.