...

Печка за пица со транспорт

Список на некои производи што можат да се готват:

– Пица • Леб • Хамбургер • Топол сендвич
– Омлет • Палачинки • Мешан зеленчук во тавата
– стек • ѓубре ѓубре • компири • пилешки крилца
– пилешко соте • пилешка скара • риба • морска храна
– Брауни (колаче за торта / чоколадо)
– Лаваш (тавче леб) • Ламакун • Пита
– Кунефе • Различни колачиња • курва
– И други слични производи
– Контролирано програмирање со микропроцесор (PLC)
– Програмирана меморија, не-програмско рачно работење
– Целосно нерѓосувачко тело
– Ниска потрошувачка на електрична енергија
– ЛЦД-допир лесен за употреба со дисплеј
– 1 минута до 60 минути временски интервал на готвење
– Заштеда на време со брза и ефикасна работа.
– Овозможува хомогено готвење
– Вентилатор на дувалка во кабинетот за готвење
– Може да се направи 1, 2 и 3 ката по желба.

Screenshot 19 | | PorlanmazMK
Screenshot 20 | | PorlanmazMK
Screenshot 21 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.