...

Не-порцеланската машина за долги обликувања им дава форма на сите видови пекарски производи со 2 или 4 специјални нелепливи валјаци за кршење тесто погодни за преработка на храна и тестото се отвора во форма на пита со механизмот за прилагодување на перничето и должината на тестото посакувана големина и дебелина. Достапни се ланци за преклопување тесто и стругалки за тесто од ролери. Тестото може да се обликува во должина од 440 – 480 mm благодарение на долготрајната подвижна лента со зголемена јачина и прилагодлива група на валјаци, погодна за обработка на храна, плетена од полиестер. Табелата за печатење е прилагодлива и лесно може да се отвори назад за да се исчисти. Благодарение на крилјата центрирани за тесто (прилагодливо), тој обезбедува тестото да се движи центрирано на ременот. Целосно е изработен од не’рѓосувачки челик. Благодарение на неговите тркала, лесно може да се премести на посакуваното место. Многу е лесно да се чисти и одржува.

Screenshot 30 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.