...

Машината се користи во пекари и слаткарници. Има тивка и сигурна хидраулична единица. Високо квалитетна насликана главна шасија може да се изработи целосно од не’рѓосувачки челик по желба. Компактен по големина. Сад и сечила од не’рѓосувачки челик. Постои копче за чистење за чистење на сечилата. Може да се користи и како печатење тесто. Тесто влажно до 70/80%. Метод на работа во полуавтоматски систем: притискање и сечење се врши со помош на џојстик и капакот се отвора и затвора рачно. Работа во автоматски систем: Времето на печатење може да се прилагоди со помош на PLC панелот, процесите за печатење, сечење и отворање и затворање на вратите се автоматски.

Screenshot 33 | | PorlanmazMK
Screenshot 34 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.