...

Карактеристика на не’рѓосувачки автоматски спирален миксер е тоа што може да замеси тесто за многу пократко време и во мали тежини. Мешачи за спирала за тесто се претпочитаат во пекари и слаткари, бидејќи го скратуваат времето на месење. Во исто време, се добива похомогена смеса од тесто, па волуменот на лебот станува поголем. Машината може да работи рачно и автоматски и има две поставки за времето. Садот, спиралната рака и сечилото за сечење се изработени од не’рѓосувачки челик. Садот може да се ротира во спротивна насока. и мотор за котел е исто така достапен (само за моделите PMSP 100, PMSP 120, PMSP 160 и PMSP 250). Работи тивко, бидејќи е управувано од ремен. Тој е подвижен и има уреди за фиксирање. На капакот на котелот има функција за итен прекин и безбедносен систем. Постои директен систем за поврзување на вода.

Изборен:
Капак на мика за вриење

Screenshot 37 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.