...

Планетарниот миксер, кој може да ги направи сите процеси на мешање, матење и месење и ги има сите потребни апарати за ова, е специјално дизајниран за печки, слаткари, хотели и големи кујни. Едноставен е и безбеден за употреба. Има моќен ротационен електричен мотор во однос на ефикасноста. Главата за мешање се движи слободно и не одржува. Висината на котелот може да се прилагоди рачно или автоматски. Апаратите за садови и мешање (размахване, шпатула, кука) се изработени од нерѓосувачки челик. Лесен е за употреба, нега и чистење. Благодарение на новоразвиениот дизајн, покрај месењето на сите видови тесто, хомогено меша јајца, крем, мајонез и слични прехранбени производи.

– Котел и додатоци од не’рѓосувачки челик
– Тешка структура на телото
– Безбедносниот капак е не’рѓосувачки

Изборен:

Автоматско подигнување, спуштање на садот
Електрична единица за контрола на брзината

Screenshot 40 | | PorlanmazMK
Screenshot 41 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.