...

Планетарниот миксер, кој може да ги направи сите процеси на мешање, матење и месење и ги има сите потребни апарати за ова, е специјално дизајниран за печки, слаткари, хотели и големи кујни. Едноставен е и безбеден за употреба. Има моќна ротациона електромоторка во однос на ефикасноста. Главата за мешање се движи слободно и не одржува. Висината на котелот може да се прилагоди рачно или автоматски. Апаратите за садови и мешање (размахване, шпатула, кука, спирала) се изработени од не’рѓосувачки челик и алуминиум. Лесен е за употреба, нега и чистење. Благодарение на новоразвиениот дизајн, хомогено меша јајца, крем, мајонез и слични прехранбени производи, како и месење на сите видови тесто.
– Котел и додатоци од не’рѓосувачки челик
– Тешка структура на телото
– Лизгачкиот безбедносен капак е нерѓосувачки

Изборен:
1. Систем за автоматско подигање и спуштање на садот
2. Електрична единица за контрола на брзината

Screenshot 42 | | PorlanmazMK
Screenshot 43 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.