...

Машината е дизајнирана да вари сите видови тесто, пециво и баклава. Постојат стругалки кои можат лесно да се движат, масата може да се помести, а механизмот на подвижни ленти може лесно да се менува. Сите делови што доаѓаат во контакт со тестото се во согласност со нормите за храна и работат тивко. Неговиот стилски и без агол дизајн спречува акумулација на прашина и лесно се чисти. Може да се прилагоди на милиметарската дебелина на тестото и зафаќа помалку простор со своите ленти за подигнување и има модели на тип на маса и подни. Повисоките модели имаат широк спектар на додатоци како што се апарати за сечење тесто, единици за брашно и единици за завиткување тесто. Целосно автоматските модели со екран на допир имаат 30 поедноставени програми.

Изборен:
– Контрола на брзината
– Нож за сечење кроасан
– Нож за сечење крофна
– Целосно автоматски, монитор за допир

Screenshot 46 | | PorlanmazMK
Screenshot 47 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.