...

Лесен за употреба, одржување и чистење

– Може да се работи како countertop поради неговите димензии
– Дијаметарот и дебелината на тестото може да се прилагодат
– Бесшумно работење и без вибрации
– Тој е целосно изработен од не’рѓосувачки челик
– Модел со три валјаци: PMSM 60.3

Изборен:
– Уред за контрола на брзината

Screenshot 48 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.