...

Машините за сечење и валање од нерѓосувачко тесто се дизајнирани да ги исекуваат и превртуваат малите тесто со едно движење. Тестото ставено на палетата прво се дели на еднакви делови со машински ножеви, а потоа се тркала со кружни движења на палетата. Капацитетот на поделба на машината варира во зависност од опсегот на тежина на тестото. Рачни, полуавтоматски и целосно автоматски модели се достапни на барање.

– Главната шасија е изработена од електростатски обоен челик
– Главата е изработена од фрлен алуминиум отпорен на корозија
– 18/10 нерѓосувачки сечила
– Табела за поликарбонат компатибилна со храна
– Операциите за печатење, сечење и валање се вршат со помош на митралези

Screenshot 35 | | PorlanmazMK
Screenshot 36 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.