...

Благодарение на методот на пренесување и идеалниот тајминг во машината за одмарање на тестото што не се истура, секое тесто се циркулира по редослед на закачалките во вистинско време. Садовите во овие закачалки лесно се менуваат и се изработени од хигиенски и пластичен материјал компатибилен со храна. Движењето на тестото може лесно да се забележи благодарение на стаклените капаци. Лесно може да се премести на посакуваната локација благодарение на неговите тркала. Благодарение на совршената синхронизација создадена во оваа машина, на корисникот му се дадени десни и леви излези, со што се обезбедува поудобно работно опкружување. Преземени се мерки за заштита од електрични дефекти во контролната табла. Машината е изработена од не’рѓосувачки челик.

Изборен:
– Контрола на брзината
– Механичко движење
– Единица за пареа
– УВ-светлина

Screenshot 26 | | PorlanmazMK
Screenshot 27 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.