...

Нерѓосувачката диференцијална машина за месење тесто е наменета за сите видови месење тесто. Вилушка и сад за месење се изработени од не’рѓосувачки челик. Благодарение на специјално развиената вилушка за месење, го меси рачно замесено квалитетно тесто без да го загрева тестото и да не ги оштети неговите својства. Чистењето и одржувањето е многу лесно и рамнотежата на машината на земјата е обезбедена со рамнотежните нозе. Едноставната структура на машината го зголемува нејзиниот работен век.

Изборен:
1. Безбедна решетка
2. Диференцијално куќиште од не’рѓосувачки челик
3. Двојна брзина

Screenshot 39 1 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.