...

Нерѓосувачката конусна машина за заокружување се состои од неизбалансиран алуминиумски конус кој ротира околу сопствената оска и спирално обликувани канали отпорни на абење. Исеченото тесто го обликува тестото благодарение на конусните и спиралните алуминиумски краци околу него. Уредот за брашно спречува тестото да се залепи на олукот и конусот за испуштање. Сите подвижни и ротирачки делови се со лежишта. Машината може да се движи благодарение на своите тркала. Аспираторот е изработен од не’рѓосувачки челик.

Изборен:
– Систем за автоматско дување на ладен / топол воздух
– Tefl на обложени канали и конусни
– Прилагодливи краци 170-1250 гр
– Подигнат штанд

Screenshot 24 | | PorlanmazMK
Screenshot 25 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.